Lyshjertet -

Traumer

Traumer opstår på grundlag af dramatiske og til tider voldsomme uventede begivenheder og situationer - det kan være bilulykker, overfald, fysiske og psykiske overgreb, skilsmisse og alvorlig sygdom hos een selv eller nærtstående.I nogle tilfælde kan man udvikle en posttraumatisk stress reaktion (PTSD), hvor man typisk vil opleve flashbacks af begivenheden, koncentrationsbesvær og søvnforstyrrelser.

Herudover kan man i sit daglige liv opleve ukontrollerbare panikanfald, depression og agression overfor umiddelbart harmløse situationer.

Hypnosebehandling af traumer og PTSD

Din underbevidsthed vil kun tillade behandling af traumer og PTSD i de tilfælde, hvor du er klar til at håndtere situationen, som udløste den.

Denne sikkerhedsventil er god at have, og viser at din underbevidsthed altid passer på dig; på denne måde sikres, at din psyke er stærk nok til at konfrontere hændelserne og fjerne fastlåste reaktionsmønstre, som ikke længere virker for dig.

PTSD - post traumatisk stress disorder

Under trancen vil du kunne genopleve hændelsen som observatør uden at skulle gennemleve de følelser du havde dengang - denne teknik kaldes biografteknikken eller Rewind teknikken.

I biografen vil du langsomt og trinvis kunne nærme dig hændelsen, og få forløst de følelsesmæssige blokeringer samt opnå nye indsigter og ændret dit hidtidige handlingsmønster.