Lyshjertet -

Vægttab med hypnose

Overvægt kan have mange årsager og disse kan afklares via hypnose, således at du aktivt kan arbejde på de konkrete ting, der dukker frem.

Vægttab ved hjælp af hypnose behandling

Een ting er at konstatere, at man er overvægtig en anden er helt konkret at vide hvad den eller de grundlæggende årsager hertil er - nogle spiser for meget for at fylde et følelsesmæssigt hul indeni, som maden imidlertid aldrig vil kunne fylde.

At arbejde med sine følelsesmæssige ubalancer er selvfølgelig ikke altid enkelt, men i sidste ende vil du ende op med to positive resultater; for det første vil du føle dig mere i balance rent følelsesmæssigt. Og for det andet vil du kunne undvære den mad du før brugte som erstatning m.v. og dermed tabe dig.

For andre kan der ligge gamle familiemæssige vaner bag overvægten og de usunde madvaner - disse vaner kan erstattes med nye og mere sunde, hvor du samtidig positivt hjælper din krop med at slides og overbelastes væsentligt mindre end førhen.

Hermed kan hypnosen være en væsentlig støttende faktor i en fortsat proces med vægttab, som i sidste ende medfører en kostomlægning og en ændret livsstil for dig.