Lyshjertet -

Rygestop med hypnose

Inden du beslutter dig for at bruge hypnose til rygestop, skal du gøre op med dig selv om du er fast besluttet på at stoppe rygningen.

Rygestop ved hjælp af hypnose behandling

Årsagen er, at ingen hypnose terapeut vil kunne hjælpe dig af med din rygetrang, såfremt du ikke 100% er indstillet på at stoppe. Al hypnose bunder i, at du altid har fuld kontrol over hvad der sker; og hvis du kommer og stadig har lysten til at ville ryge er det hvad underbevidstheden er fyldt med.

Rygestop handler grundlæggende om at rygningen opfylder et behov hos dig - dette behov afklarer vi via hypnose og finder en anden måde at opfylde behovet på - herudover kan hypnosen bruges til at mildne de abstinenser kroppen naturligt vil have efter længere tids rygning.

Da rygestoppet helt naturligt vil have utroligt mange positive sideeffekter på dine lunger og din krop generelt, kan vi indbygge disse positive gevinster i hypnosen og derved aktivt støtte din beslutning om at stoppe med at ryge.

Hermed bliver rygestoppet en positiv fremadsakridende proces, hvor dit grundlæggende behov for eks. ro, afslapning eller at høre til en gruppe nu bliver opfyldt på en anderledes sund måde.