Lyshjertet - hypnose healing og coaching

Klaustrofobi - angst for lukkede rum

Klaustrofobi eller angst for lukkede rum medfører ofte panikangst eller frygt for et panikanfald ved at du skal ind i en elevator, fly eller trange lukkede rum m.v.

Klaustrofobi - angsten for lukkede rum

I nylige undersøgelser har det vist sig, at 5-10,% af de mennesker som blev screenet før en MR scanning på hospitalet, havde klaustrofobi. Herudover havde 7% af patienterne en uidentificeret klaustrofobi og var nødt til at stoppe scanningsproceduren før tid.

Af de scannede havde 30% et mindre ubehag ved at være nødt til at ligge i et indelukket rør i så lang tid.

Klaustrofobi kan være een af faktorerne såfremt du lider af flyskræk, hvor flere enkeltfobier spiller en stor rolle.

Det kan sagtens være, at du ikke konkret kan huske hvornår din klaustrofobi er opstået, idet visse svære følelsesmæssige situationer fortrænges og udelukkende er lagret i din underbevidsthed. Uden adgang til underbevidstheden kan den indlærte adfærd vanskeligt korrigeres og ændres, og dine reaktioner fortsætter så snart du er i et lukket rum m.v.

Hypnose behandler årsagen til din tilstand med forskellige hypnoterapeutiske værktøjer, således at din klaustrofobi forsvinder helt eller mindskes væsentligt og du igen kan deltage i dagligdags aktiviteter.

Andre hyppigt forekommende fobier

Flyskræk   Edderkopper   

Højdeskræk   Agorafobi - angst for åbne pladser m.v.

Social fobi - angst for andre mennesker   Angst for enten katte, hunde eller slanger

Brontofobi - angst for tordenvejr   Tandlægeskræk